Welcome

ศูนย์อาหาร ฮอว์กเกอร์ในสิงคโปร์ (Hawker Centres)

ศูนย์อาหาร ฮอว์กเกอร์ในสิงคโปร์ (Hawker Centres) ชาวสิงคโปร์ที่เป็นคนรักการทานอาหาร มักชื่นชอบอาหารอร่อยๆ ที่มีให้เลือกหลากหลายในราคาไม่แพง ศูนย์อาหาร (ฮอว์กเกอร์ เซ็นเตอร์) นับเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนสิงคโปร์ โดยแต่ละแห่งนำเสนออาหารหลากหลายชนิด คู่มือนี้จะช่วยแนะนำวิธีการใช้ชีวิตแบบคนท้องถิ่นและลิ้มลองอาหารรสเลิศในเมือง