Welcome

บ้านโครงการใหม่ : ศุภาลัย วิลล์ บางนา-วงแหวน ทาวน์โฮม และบ้านเดี่ยว

บ้านโครงการใหม่ : ศุภาลัย วิลล์ บางนา-วงแหวน ทาวน์โฮม และบ้านเดี่ยว ตั้งอยู่ในซอยกิ่งแก้ว 25/1 สามารถเข้า-ออกได้สองทางหลักคือจากถนนกิ่งแก้ว และ วงแหวนกาญจนาภิเษก เป็นทำเลที่มีเส้นทางคมนาคมสะดวกสบาย เชื่อมต่อสู่ถนนบางนา-ตราด เข้าสู่ศูนย์กลางธุรกิจใจกลางเมืองและแหล่งที่ทำงานต่างๆได้ง่าย ใกล้ทั้งทางด่วน และถนนมอเตอร์เวย์