แนวทางการพัฒนายาทดลองชี้ไปที่การรักษาที่ตรงเป้าหมาย

ยาบางชนิดในการทดลองทางคลินิกสำหรับการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบมัยอีลอยด์ มักจะล้มเหลวและแสดงให้เห็นถึงวิธีการฟื้นฟูประสิทธิภาพอุปสรรคทางเภสัชวิทยาในการพัฒนาวิธีการรักษาแบบมุ่งเป้าหมายระดับโมเลกุลสำหรับ AML ประมาณหนึ่งในสามของผู้ป่วยที่มี AML มีการกลายพันธุ์ในยีนปกติจะผลิตเอนไซม์ที่ส่งสัญญาณให้เซลล์ต้นกำเนิด

จากไขกระดูกเติบโตและเติมเต็ม เมื่อกลายพันธุ์ FLT3 จะทำให้เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้อัตราการกลับเป็นซ้ำสูงขึ้นหลังการรักษาและการรอดชีวิตโดยรวมลดลง อย่างไรก็ตาม TKI เหล่านี้และอื่น ๆ มักจะล้มเหลวและผู้ป่วยจะกำเริบ ในชุดการทดลองกับสายเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวของมนุษย์และหนูป้องกันไม่ให้ยาไปถึงเป้าหมายการกลายพันธุ์ FLT3 ที่ตั้งใจไว้และฆ่ามะเร็ง